Nederland

Ontvangen in 2016 voor Nederlandse doelen€ 206.660,-
2 % regeling € 1.017,-
Totaal € 207.676,-
Doorgezonden in 2016 voor Nederlandse doelen€ 242.101,-

Buitenland

Ontvangen in 2016 voor buitenlandse doelen€ 513.475,-
2 % regeling€ 2.526,-
Totaal€ 516.001,-
Doorgezonden in 2016 voor buitenlandse doelen€ 490.644,-
Winst- en verliesrekening 2016
Opbrengsten
Berichten€ 19.972,-
Bankrente€ 3.781,-
Totaal€ 23.753,-
Kosten
Kosten Berichten€ 22.443,-
Bestuurskosten€ 4.377,-
Contributies, abonnementen€ 710,-
Bankkosten€ 982,-
Kosten activiteiten€ 5.845,-
Totaal€34.360,-
Resultaat€-10.607,-
Totaal resultaat boekjaar 2016€ -10.607,-