Nederland

Ontvangen in 2017 voor Nederlandse doelen€ 216.448
Doorgezonden in 2016 voor Nederlandse doelen€ 214.168

Buitenland

Ontvangen in 2017 voor buitenlandse  doelen € 421.960
Doorgezonden in 2016 voor buitenlandse  doelen€ 460.836