We zijn genoodzaakt om beperkt informatie te verschaffen, omdat het internet te onveiligheid is voor publicatie over projecten in meerdere landen.

  Nehemia ondersteunt projecten in diverse landen en in Nederland. Binnen de doelstelling van de stichting gaat het dan om verticale en horizontale verbanden. Onder de eerste verstaan we de zendingsopdracht, onder de tweede de intermenselijke projecten.

  Onder de zendingsopdracht rekenen we de Bijbel vertaalprojecten, projecten voor straatwerk, projecten voor geloofsopbouw en projecten voor gemeenteopbouw.

  Tot de intermenselijke projecten rekenen we projecten voor kinderwerk, jeugdwerk, werk op scholen, gevangeniswerk, medisch werk en sociaal werk.

   

  Onder de projecten buiten Nederland vermelden we:

  Bijbelvertaalprojecten lopen er in Afrika en in zuidoost Azië. Straatwerk is ondergebracht in twee projecten in Vlaanderen en Brazilië. Geloofsopbouw is ondergebracht in een drietal projecten in drie werelddelen. Gemeenteopbouw kent een achttal projecten. Kinder- en jeugdwerk betreft acht projecten. Schoolwerk vindt plaats binnen één project. Werk onder gevangenen gebeurt op twee plaatsen. Medisch werk betreft vier projecten en sociaal werk is ondergebracht in vijf projecten.

   

  In Nederland onderscheiden we elf projecten, beginnend bij straat- beurs en marktwerk. Daarnaast jeugd- school- en studentenwerk, vervolgens vluchtelingenwerk en gemeentewerk.

   

  Voor nader informatie kunt u contact opnemen met de stichting.