Actie voor een lokaal in Peru

De actie voor het lokaal in Peru heeft ruim voldoende opgebracht.
Dank voor uw giften