Hartelijk dank voor uw feedback.

Hartelijke groet (mede namens het organiserende team),

Jaap van Kampen